Cuprins:

    I. Obtinerea Pasaportului pentru Cetateni Romani cu Domiciliul in SUA
 
    II. Obtinerea Pasaportului pentru Persoanele Aflate Temporara in SUA

   
I. CETATENI ROMANI CU DOMICILIUL IN SUA


Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, pentru obtinerea unui pasaport de cetatean roman cu domiciliul in SUA, persoana interesata poate depune cererea de pasaport:

A. La Sediul Consulatului General al Romaniei la Chicago; sau
B. Prin mandatar, cu procura speciala autentificata numai la sediul Consulatului.


A. In vederea obtinerii pasaportului de cetatean roman cu domiciliul in SUA, persoana interesata trebuie sa se prezinte la consulat cu urmatoarele acte:


a) cererea completata si semnata (formularul nr. 5), in 3 exemplare originale

Pentru obtinerea formularelor, va rugam sa adresati o solicitare scrisa pe care sa o trimiteti pe adresa consulatului, impreuna cu un plic de retur autodresat si timbrat. Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de completare a cererii; cererile completate in mod gresit nu vor putea fi inregistrate; ele vor fi returnate titularilor, ceea ce determina intarzierea procesului de obtinere a pasaportului.

b) original sau doua copii xerox legalizate la notariat ale documentului care atesta domiciliul permanent in S.U.A., valabil cel putin 1 an

Documentele acceptate cu acest statut sunt: ·Pasaportul american ·Certificatul de naturalizare ·Resident Alien Card ·Permanent Resident Card.

c) pasaportul romanesc anterior In cazul in care pasaportul romanesc actual este inca valabil, poate fi pastrat pana la sosirea celui nou, cand se va prezenta pentru anulare.

La cererea de eliberare a pasaportului se va anexa copia xerox a primelor 4 pagini din pasaport, legalizata la notariat – 2 (doua) exemplare. Daca pasaportul anterior a fost pierdut sau furat, solicitantul trebuie sa depuna, in original, raportul politiei eliberat in urma declaratiei de pierdere sau furt; fara acest document, cererea de obtinere a unui nou pasaport nu va putea fi inregistrata. In acest caz, solicitantul va trebui sa completeze si formularul nr. 3 si declaratia (pe verso), in 2 exemplare, originale si sa prezinte 2 fotografii.

d) original si doua copii xerox ale certificatului de nastere

In cazul in care numele actual al solicitantului este diferit de numele inscris in certificatul de nastere, este necesara prezentarea documentului romanesc in baza caruia sa produs schimbarea numelui in Romania; acest document poate fi, dupa caz: certificatul de casatorie romanesc sau hotararea judecatoreasca de schimbare a numelui pronuntata de o instanta romana. Orice alt document eliberat de o autoritate straina trebuie sa fie transcris in Romania.

e) original si doua copii xerox ale certificatului de casatorie romanesc

In cazul in care casatoria a fost incheiata in SUA, certificatul de casatorie american va fi mai intai transcris (inregistrat) la autoritatile romane; in baza inregistrarii, primaria localitatii in care solicitantul a avut ultimul domiciliu in Romania elibereaza un certificat de casatorie romanesc. Numai acest document este acceptat la solicitarea unui nou pasaport. (A se vedea sectiunea Transcrierea/ Inscrierea actelor de stare civila straine.) Pentru persoanele divortate, se va prezenta copia sentintei de divort pronuntata sau recunoscuta in Romania. Persoanele care au divortat in strainatate vor proceda conform instructiunilor de la sectiunea privind Recunoasterea hotararii de desfacere a casatoriei pronuntata in strainatate, iar persoanele care doresc sasi schimbe numele pe cale administrativa in Romania, conform instructiunilor de la sectiunea privind Schimbarea de nume. Pentru persoanele vaduve, se va anexa copia certificatului de casatorie si copia certiicatului de deces, romanesti. In cazul in care exista necorespondenta intre numele/prenumele sau datele inscrise in diferite acte, este necesara mai intai efectuarea indreptarilor erorilor materiale sau a corectiilor de rigoare, conform prevederilor legale.

f) 4 (patru) fotografii de tip pasaport (dimensiuni 3,5/4,5 cm), color, identice si de data recenta; cu numele scris cu majuscule, pe verso).

Pentru persoanele care nu mai detin pasaport romanesc, sunt necesare 6 fotografii. capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale, iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fata pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili, chiar si la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit; in fotografiile copiilor mici nu trebuie sa apara mainile parintilor;

g) Buletinul de Identitate sau Cartea de Identitate va fi predat(a) si anulat(a), conform art. 22 din Legea 105/1996.

La primirea noului pasaport in care este mentionata tara de domiciliu, persoanele care aveau inscris in vechiul pasaport domiciliul in Romania au obligatia sa predea cartea (buletinul) de identitate.

h) Un plic autoadresat, preplatit si cu numar de inregistrare ("tracking number"), destinat expedierii noului pasaport de cetatean roman.

In plus, pentru MINORI: declaratia privind acordul parintilor pentru eliberarea pasaportului pentru copilul lor minor, data in scris fie la sediul consulatului, fie autentificata la notariat in Romania, fie la un notar public autorizat si sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine de la Haga1961 si sa fie insotita de traducere legalizata. In cazul familiilor monoparentale: hotararea judecatoreasca ramasa definitiva prin care minorul a fost incredintat unuia dintre parinti, sau certificatul de deces al celuilalt parinte, inregistrate de catre autoritatile romanesti, in original si in copie.

La cererea de eliberare a pasaportului pentru minor se vor anexa: 4 fotografii color tip pasaport (3,5/ 4,5 cm) ale minorului; doua copii xerox dupa pasapoarte romanesti valabile (paginile 2, 3 si 4) ale parintilor in care sa existe mentiunea de stabilire a domiciliului in SUA; doua copii Xerox dupa documentele de sedere in SUA (pasaport american, green card sau reenter permit); doua copii xerox dupa certificatul romanesc de casatorie:doua copii dupa certificatul romanesc de nastere al minorului; doua copii xerox dupa documentul de sedere in SUA al minorului. In cazul in care parintii nu au in pasapoartele lor romanesti mentiunea de domiciliu in SUA, acestia trebuie sa depuna concomitent cu cererea de eliberare a pasaportului pentru minor, o cerere pentru aplicarea acestei mentiuni (3 exemplare) insotita de 4 fotografii color tip pasaport, doua copii xerox ale pasaportului romanesc, doua copii xerox dupa certificatului de nastere, doua copii xerox dupa certificatul de casatorie si doua copii xerox dupa documentului de sedere in SUA. Daca minorul este nascut in SUA si nu dispune de un certificat de nastere romanesc, certificatul de nastere american trebuie transcris, conform Legii nr. 119/ 1996, la Starea Civila din Romania. Transcrierea are loc la Primaria Sectorului 1 Bucuresti si presupune prezentarea originalului certificatului de nastere SUA cu Apostila si a unei traduceri a acestuia, legalizata de un notar public din Romania. In cazul in care parintii au pasapoarte de cetateni romani valabile, in care este inscrisa mentiunea de domiciliu in SUA, acestia pot sa imputerniceasca prin procura o terta persoana din Romania pentru a realiza procedurile de transcriere sau pot solicita transcrierea certificatului la Consulat.

Dosarele sunt transmise în România, pasapoartele urmând a fi eliberate de formatiunile de pasapoarte din judetele în care solicitantii au avut ultimul domiciliu, respectiv de municipiul Bucuresti, pentru cei nascuti în strainatate. Nu se primesc dosare incomplete. Avand in vedere ca cererile se proceseaza pe calculator, este necesar ca formularele sa fie completate CITET IN SPATIILE PREVAZUTE, CU LITERE DE TIPAR, cu pix sau cerneala neagra. CERERILE completate incorect (cu omisiuni sau inexactitati) si fara anexarea DOCUMENTELOR mentionate mai sus nu pot fi solutionate si, in consecinta, vor fi returnate ceea ce determina intarzierea procesului de obtinere a pasaportului.Vechiul pasaport ramane la titular pana la sosirea celui nou din Romania. Persoanele care sunt in posesia unor vize care exced valabilitatea vechiului pasaport, pot solicita in scris pastrarea acestuia fara stampila anulat pana la expirarea respectivelor vize. Cererea insotita de toate documentele si fotografiile se inregistreaza la consulat. Taxa pentru obtinerea unui pasaport este de 80 USD. Taxa poate fi platita cu money order adresat consulatului la care se inregistreaza cererea. Nu se accepta plata cu cec personal sau carte de credit. Durata medie pentru obtinerea unui pasaport este de 160180 de zile.


B. Prin mandatar, cu procura speciala autentificata de consulat.

Pentru obtinerea mai rapida a unui nou pasaport, cei interesati pot depune cererea direct in Romania, prin imputernicit cu procura autentificata de consulat. Procura de pasaport se autentifica numai in baza documentelor de identitate romanesti valabile (pasaport sau buletin de identitate sau carte de identitate), sau a dovezii de cetatenie romana. Procura pentru obtinerea pasaportului se semneaza la sediul Consulatului General al Romaniei la Chicago.

La data semnarii procurii trebuie sa aveti la dumneavoastra urmatoarele documente, in original si 2 copii xerox:

 • pasaportul romanesc, in original si doua fotocopii copie de pe paginile 2, 3, 4 si 5;
 • 4 fotografii de tip pasaport (3,5 x 4,5 cm),
 • buletinul de identitate (numai pentru cei care au inscris in pasaportul romanesc domiciliul in Romania)
 • certificatul de nastere (romanesc) in original si 2 fotocopii
 • certificatul de casatorie(romanesc), daca este cazul, in original si 2 fotocopii;
 • pentru persoanele divortate, hotarea de divort pronuntata in Romania si 2 fotocopii;
 • pentru persoanele vaduve, certificatul de casatorie romanesc, precum si certificatul de deces romanesc al sotului.
 • documentul american care confirma statutul dumneavoastra legal in Statele Unite in original si 2 fotocopii (o copie a acestui document va fi legalizata de consul);
 • datele din buletinul/cartea de identitate apartinand mandatarului din Romania (data si locul nasterii, domiciliul, CNPcod numeric personal), seria, nr. si data eliberarii B.I./C.I.).

Taxa pentru autentificarea procurii este de 45 USD. Taxa de legalizare a documentului de rezidenta american: 30 USD. Autentificarea procurilor se face in ziua in care va prezentati la sediul consulatului. Procurile pentru obtinerea pasaportului din Romania nu pot fi certificate cu Apostila.II. PERSOANELE AFLATE TEMPORAR IN SUA

(inapoi la cuprins)

Conditii pentru obtinerea pasaportului:

Cetatenii romani aflati temporar in Statele Unite ale Americii la studii, bursa, in vizita sau cu contract de munca pe durata determinata si carora autoritatile americane leau aprobat sederea pentru o perioada mai mica de 1 an, pot solicita eliberarea unui nou pasaport formatiunii de pasapoarte din judetul de domiciliu, prin procura autentificata de consulat.

Persoanele aflate temporar in SUA pot dovedi caracterul legal al prezentei lor cu unul dintre urmatoarele documente: viza valabila de intrare in SUA emisa de o ambasada sau consulat american; permis de munca valabil emis de autoritatile americane de imigrare; document de calatorie pentru refugiati valabil; permis de reintrare (reentry Permit) valabil; scrisoare eliberata de serviciul american de imigrare care sa confirme aprobarea statutului legal al persoanei in Statele Unite si durata valabilitatii acestui statut.

In lipsa unui document care sa dovedeasca statutul dumneavoastra legal in Statele Unite, autoritatile romane nu vor putea elibera un nou pasaport. Pentru a va valorifica dreptul de obtinere a pasaportului va trebui sa va deplasati in Romania si sa solicitati pasaportul personal.

Permisul de conducere american sau international, carnetul de identitate american si certificatul de casatorie american NU sunt documente care confirma statutul dumneavoastra legal in Statele Unite.

Persoanele care au un statut temporar legal in Statele Unite pot obtine pasapoarte noi fara a fi necesar sa se deplaseze in Romania. Pasapoartele noi se pot obtine prin intermediul unui mandatar din Romania, caruia i se trimite o procura speciala, autentificata de consulat. Mandatarul va trebui sa se prezinte la directia de pasapoarte din localitatea dumneavoastra de domiciliu si sa depuna procura, cererea de pasaport semnata de dumneavoastra, certificatul de nastere si de casatorie al dumneavoastra, buletinul de identitate si pasaportul actual al dumneavoastra, precum si fotografiile dumneavoastra certificate pentru identitate de catre consul.

Procura pentru obtinerea pasaportului se semneaza la sediul Consulatului General al Romaniei la Chicago.

Documente necesare la data semnarii procurii la sediul consulatului:
 • pasaportul romanesc original si 2 fotocopii dupa paginile 2, 3, 4 si 5;
 • 4 fotografii de tip pasaport (3,5 x 4,5 cm);
 • buletinul de identitate sau cartea de identitate in original si 2 fotocopii;
 • certificatul de nastere in original si 2 fotocopii;
 • certificatul de casatorie romanesc, daca este cazul, in original si 2 fotocopii. Pentru persoanele divortate, hotararea de divort pronuntata in Romania si 2 fotocopii.. Pentru persoanele vaduve, certificatul de casatorie romanesc, precum si certificatul de deces romanesc al sotului si 2 fotocopii.
 • documentul american care confirma statutul dumneavoastra legal in Statele Unite, in original si 2 fotocopii (o copie a acestui document va fi certificata de consul).
 • datele din buletinul/cartea de identitate apartinand mandatarului din Romania (data si locul nasterii, domiciliul, CNPcod numeric personal), seria, nr. si data eliberarii B.I./C.I.) 
Autentificarea procurilor se face in ziua in care va prezentati la sediul consulatului. Pentru obtinerea cartii temporare de identitate si a pasaportului, nu se accepta procurile trecute prin procedura supralegalizarii.

RoCo: Centrul Comunitar

Statistici

Users
13740
Articles
21728
Articles View Hits
26124884